1. ΓΕΝΙΚΑ

Η πλατφόρμα www.myjoyboost.com ανήκει στην ατομική Επιχείρηση «ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ», με έδρα στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ οδός ΠΕΤΜΕΖΑ αριθ. 2 Τ.Κ. 18534 ΑΦΜ 121262888 αριθ. ΓΕΜΗ 157978209000 (μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Πειραιά τηλ. +30 2104127727 e-mail: admin@myjoyboost.com. Η Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης μέσω της πλατφόρμας Myjoyboost, συμμορφούμενη στις επιταγές του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους Χρήστες του Myjoyboost. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Χρήστες. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  • Ιστότοπος / Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος www.myjoyboost.com.
  • Myjoyboost ή Myjoyboost.com: ο ιστότοπος www.myjoyboost.com.
  • Χρήστης: Ο χρήστης του διαδικτύου που είτε εισέρχεται και περιηγείται στην Πλατφόρμα, είτε δημιουργεί λογαριασμό στο Myjoyboost, είτε συμβάλλεται με την Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας ώστε να αποκτήσει τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας.
  • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Χρήστες, από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της, υπηρεσίες εγκύμνασης μέσα από το Myjoyboost.
  • Instructor: Ο συνεργάτης της Επιχείρησης που παραδίδει μαθήματα / παρουσιάζει προγράμματα γυμναστικής μέσα από το Myjoyboost.
  • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Επιχείρηση: Η επιχείρηση «myjoyboost».
  • Πρόγραμμα ή Μάθημα: Το πρόγραμμα γυμναστικής που μπορεί να παρακολουθήσει ο Χρήστης μέσα από την Πλατφόρμα.
  • Όροι ή Όροι Χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης.
  • Όροι Συναλλαγών: Οι Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο και εφαρμόζονται στη σύμβασή σας με την Επιχείρηση.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ MYJOYBOOST

Στο Myjoyboost οι Χρήστες μπορούν να γυμναστούν online – μέσω live streaming – παρακολουθώντας μαθήματα γυμναστικής που παραδίδουν Instructors σε πραγματικό χρόνο. Το Μάθημα προβάλλεται ταυτόχρονα από τον Instructor σε όσους Χρήστες επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. Κάθε Χρήστης, αποδέχεται ότι άλλοι Χρήστες έχουν δικαίωμα να εκτελούν ταυτόχρονα το πρόγραμμα γυμναστικής που έχει επιλέξει.

Ο Χρήστης έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει το Μάθημα διατηρώντας κλειστή την κάμερα της τερματικής του συσκευής ή να μοιραστεί την εικόνα του με άλλους Χρήστες καθώς και με τον Instructor. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι εφόσον διατηρεί ανοιχτή την κάμερα της συσκευής του η εικόνα του θα μεταδίδεται στον Instructor καθώς και σε όλους τους άλλους Χρήστες που εκτελούν ταυτόχρονα το ίδιο Πρόγραμμα.

Οι Χρήστες συμβάλλονται με την Επιχείρηση για την απόκτηση των Υπηρεσιών. Οι όροι υπό τους οποίους συνάπτεται η σύμβαση, είναι οι Όροι Συναλλαγών, όπως αυτοί συμπληρώνονται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η σύμβαση με το Myjoyboost μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον χρόνο παροχής των Υπηρεσιών και τη διαθεσιμότητά τους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Καταναλωτών από σύμβαση με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση προσφέρει τις Υπηρεσίες στους καθορισμένους χρόνους και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν παρακολούθησε το Πρόγραμμα ή δεν εκμεταλλεύτηκε τις Υπηρεσίες που απέκτησε.

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ MYJOYBOOST.COM

O Χρήστης έχει δικαίωμα να συνδέεται στην Πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο από μία συσκευή κάθε φορά η, δε, Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απορρίπτει κάθε νέα προσπάθεια ταυτόχρονης σύνδεσης του Χρήστη στον λογαριασμό του από άλλη τερματική συσκευή.

Απαγορεύεται στον Χρήστη να αποκαλύπτει σε τρίτους τους κωδικούς σύνδεσής του στον Ιστότοπο, οι οποίοι είναι προσωπικοί και αντιστοιχούν στον δικαιούχο Χρήστη και μόνο.

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση / παρακολούθηση από τους Χρήστες και κάθε τρίτο, των προγραμμάτων γυμναστικής και την εκτέλεση των ασκήσεων, ενδεικτικώς, δε, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Χρήστη, για σωματικές βλάβες κάθε είδους, ατύχημα, τραυματισμό, θάνατο, ηθική βλάβη, ζημίες σε πράγματα του Χρήστη, απώλεια χρημάτων / εισοδήματος ή εργασίας, διαφυγόντα κέρδη κ.ο.κ., που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αμέσως ή εμμέσως με τις Υπηρεσίες ή/και προέκυψαν από τη χρήση τους. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τα Προγράμματα εκγύμνασης με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία, απόφαση και ευθύνη, η, δε, Επιχείρηση δεν επιβλέπει την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων, δεν γνωρίζει και δεν ελέγχει τη φυσική κατάσταση και την υγεία των Χρηστών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκγύμνασή τους και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση των Υπηρεσιών.

Για την ποιότητα των παρεχόμενων από τους Instructors Μαθημάτων μέσω της Πλατφόρμας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Instructor που παραδίδει το Μάθημα γυμναστικής. Κάθε Instructor είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των Χρηστών που εκτελούν το Πρόγραμμα Γυμναστικής του, την τήρηση των κανόνων ασφαλούς προπόνησης και την ενημέρωση των Χρηστών για τους κινδύνους και τα τυχόν αναγκαία μέτρα ασφαλείας και πρόληψης κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης.

Η Επιχείρηση δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας θα οδηγήσει σε επίτευξη των στόχων του Χρήστη για βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, της σωματικής ή/και ψυχικής υγείας ή της εξωτερικής του εμφάνισης, για απώλεια βάρους, ενδυνάμωση, σύσφιξη, γράμμωση και γενικά εκγύμνασή του και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή για ζημία του Χρήστη λόγω μη επίτευξης των στόχων του ή μη κάλυψης των αναγκών του, όπως ενδεικτικώς για απώλεια χρημάτων ή/και χρόνου, ηθική ή/και υλική βλάβη κ.ο.κ..

7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Myjoyboost και κατά τη διάρκεια των Μαθημάτων ενδέχεται να αναρτώνται / προβάλλονται / παρέχονται, ακόμη και προφορικώς, πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές (tips) υγείας, προπόνησης, άθλησης, διατροφής, δίαιτας, αντιμετώπισης τραυματισμών.

Οι παρεχόμενες με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία και ευεξία, την πρόληψη, τη διατροφή, τη δίαιτα, την προπόνηση, την άθληση και αντιμετώπιση τραυματισμών, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από επαγγελματίες ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και άλλους επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς και αυτοπροσώπως στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση προβλημάτων και διατήρηση της σωματικής υγείας του.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου από ακατάλληλη για τις ανάγκες του Χρήστη πληροφορία ή/και συμβουλή, ο, δε, Χρήστης αποδέχεται την απαλλαγή από την ευθύνη της Επιχείρησης καθώς και ότι θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες συμβουλές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Οι Χρήστες που εκτελούν προγράμματα εκγύμνασης έχουν την αποκλειστική ευθύνη 1) της έντασης της εκγύμνασής τους, αναλόγως της φυσικής τους κατάστασης, 2) της προσεκτικής εκτέλεσης των ασκήσεων που υποδεικνύει κάθε Instructor και 3) της αποφυγής υπερβολών και αυτοσχεδιασμών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ατυχήματα και βλάβες της υγείας τους. Ο Χρήστης οφείλει οποτεδήποτε αισθανθεί / διαπιστώσει δυσφορία, πόνο, ζάλη, τάσεις λιποθυμίας, κράμπες, τραυματισμό να διακόψει αμέσως την εκτέλεση του προγράμματος γυμναστικής που παρακολουθεί στο Myjoyboost και να συμβουλευτεί τον ιατρό του ή να ζητήσει βοήθεια από τα οικεία του πρόσωπα. Οι Χρήστες που γνωρίζουν ότι πάσχουν από οποιοδήποτε σοβαρό νόσημα ή υποφέρουν από τραυματισμό για τα οποία αντενδείκνυται η άθληση οφείλουν να απέχουν από εκτέλεση των προγραμμάτων εκγύμνασης του Myjoyboost, εφόσον κρίνουν οι ίδιοι ή ο ιατρός τους ότι η γυμναστική μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας τους.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη λόγω μη τήρησης των κανόνων και προϋποθέσεων ασφαλούς άθλησης.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά Χρήστη, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το Myjoyboost, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή του τιμήματος από σύμβαση και ενδεχομένως για αποζημίωση του Myjoyboost εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το Myjoyboost ενήργησε παρανόμως ή/και χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους.

Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον Χρήστη της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής) και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων χρέωσης της κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την κάρτα / μέσο και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η κάρτα / μέσο του με το αντίτιμο της Υπηρεσίας. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου, χρήση κάρτας ή άλλου μέσου πληρωμής για τη σύμβαση με το Myjoyboost, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας ή του μέσου, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της κάρτας / μέσου.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον Ιστότοπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμβάσεων με τους Χρήστες από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, επιδημία, πανδημία, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών Live Streaming ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήστης του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων Υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Χρήστες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, spyware, time bombs, ransomware, DDoS Attacks κ.α.. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) ή στα δεδομένα της συσκευής του Χρήστη του Ιστοτόπου καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Κατά τη λειτουργία του Myjoyboost δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες σχετικά με τις Υπηρεσίες, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες του Myjoyboost, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, προτού προβούν σε συναλλαγή, να απευθύνονται στην Επιχείρηση στο e-mail: info@myjoyboost.com, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις προδιαγραφές των Υπηρεσιών. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει σύμβαση, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) της Υπηρεσίας που περιλαμβάνει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα πρόκειται, δηλαδή, περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν / δρομολογούν τους Χρήστες οι τοποθετούμενοι, στον Ιστότοπο, σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), banners κ.ο.κ.. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη από την επίσκεψή του σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος ή φορέα διαχείρισης πληρωμών, διαφημιζόμενου στον Ιστότοπο φορέα ή άλλης συνεργαζόμενης επιχείρησης κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους ιστοτόπους γίνεται από σύνδεσμο στον Ιστότοπο, banner κ.ο.κ. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο Χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι Χρήστες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Πλατφόρμα, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο και να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (links). Οι Χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του Χρήστη καθώς και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο Χρήστης που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση ή ο Χρήστης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το Myjoyboost και ενήργησε παρανόμως.

Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντί του και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή / και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον Ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή / και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου, που οφείλονται σε λανθασμένες ή/και παράνομες επιλογές / ενέργειες / καταχωρήσεις από τον Χρήστη.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Myjoyboost είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει και ο Χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Χρήστη ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει.

Η εκούσια καταχώριση από τους Χρήστες του Myjoyboost των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και να τους προσφέρει προσηκόντως τις Υπηρεσίες.

Οι Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται είτε για τη χρήση του Myjoyboost, είτε για τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Χρήστη.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές, με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Χρηστών από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) των πληροφοριών που καταχωρεί στον Ιστότοπο.

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων Συναλλαγών και κάθε άλλου όρου στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης για τη δραστηριότητά της και τις Υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Ιστοτόπου.

10. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MYJOYBOOST

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις ιστοσελίδες του και να εντοπίσετε το Πρόγραμμα Γυμναστικής που σας ενδιαφέρει, είτε παρακολουθείτε το Μάθημα που έχετε επιλέξει, καθώς και εν γένει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Myjoyboost (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, αναζήτηση πληροφοριών, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, πληρωμή, σύμβαση, συναλλαγή με την Επιχείρηση), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Οι όροι αυτοί – Όροι Συναλλαγών – αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μέσω του Myjoyboost. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης και των Όρων Συναλλαγών τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το Myjoyboost και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Η εγγραφή του χρήστη στον Ιστότοπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, η, δε, συναλλαγή με το Myjoyboost συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή, σύμβαση και χρήση του Myjoyboost.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Επιχείρησης κ.α., οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από τον νόμο ή/και από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Οι Χρήστες οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για τη χρήση των Υπηρεσιών του Myjoyboost και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το Myjoyboost απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως, οι Χρήστες χρησιμοποιούν το Myjoyboost ή/και συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε.

Η είσοδος στον Ιστότοπο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει το εισερχόμενο στον Ιστότοπο πρόσωπο κατά την παραμονή του στο www.myjoyboost.com, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, οι Χρήστες του Myjoyboost φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο Myjoyboost, να μην παρέχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα σε τρίτους και να φυλάσσουν ως απόρρητους τους κωδικούς εισόδου στο Myjoyboost. Συνίσταται ακόμη στους Χρήστες να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού χρήσης του Myjoyboost, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες να μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Χρήστες να μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, να σέβονται και να τηρούν κάθε Νόμο και Κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του Ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες, τις φόρμες εγγραφής / επικοινωνίας / checkout ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του Ιστοτόπου ή λογαριασμούς του Myjoyboost στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram κ.ο.κ. για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα κ.ο.κ..

Απαγορεύεται στους Χρήστες να χρησιμοποιούν το www.myjoyboost.com για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, άλλως ευθύνονται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του Myjoyboost.

Απαγορεύεται, στους χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Χρηστών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται στους Χρήστες να αναπτύσσουν συμπεριφορά που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Επιχείρησης, του Myjoyboost και των Υπηρεσιών του, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη. Οι Χρήστες απαγορεύεται να δυσφημούν στους λογαριασμούς του Myjoyboost στα social media την Επιχείρηση και τα Προγράμματα Γυμναστικής (εξαιρείται η καλοπροαίρετη κριτική).

Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες του Myjoyboost και σε τρίτους να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον Ιστότοπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους άλλους Χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των Υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να της προκαλέσουν παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Περαιτέρω συνιστάται στους Χρήστες του Ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά τη χρήση του Myjoyboost, με σεβασμό προς αλλήλους και προς την Επιχείρηση και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και του Διαδικτύου εν γένει.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το Myjoyboost στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον, με την επιφύλαξη των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν την τροποποίηση. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Συναλλαγών. Η χρήση του Myjoyboost και των παρεχομένων Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Συναλλαγών, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.

12. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Όλοι οι Όροι Συναλλαγών είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων Συναλλαγών από τον Χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Συναλλαγών, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.myjoyboost.com και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο τον Χρήστης στον Ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

14. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Συναλλαγών κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, μόνο αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

15. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Συναλλαγών και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων Συναλλαγών.

16. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι περιλαμβανόμενες στους παρόντες Όρους Χρήσης επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και τις συναλλακτικές σχέσεις της Επιχείρησης, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του Myjoyboost, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του Myjoyboost και το κράτος προέλευσής του με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001).

Το εφαρμοστέο δίκαιο του Ελληνικού κράτους διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Επιχείρηση καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και Χρηστών και τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του Myjoyboost θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Myjoyboost, σε συμβάσεις από απόσταση, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς, έχετε, δηλαδή, τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το Myjoyboost στο e-mail: info@myjoyboost.com, για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.myjoyboost.com, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, βίντεο, μαγνητοσκοπήσεων, ψηφιακού περιεχομένου, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος του Myjoyboost και τα διακριτικά γνωρίσματα του περιεχομένου που διαθέτει το Myjoyboost προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) myjoyboost.com, έχει καταχωρηθεί νόμιμα από την Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων, που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, διαδικτυακά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον Ιστότοπο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους πέραν του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της Πλατφόρμας.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, προβολή, πώληση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή των βάσεων δεδομένων, το κατέβασμα (downloading), η ανάρτηση σε άλλον δικτυακό τόπο, η δημοσίευση στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (π.χ. μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου και εν γένει ως περιεχόμενό του, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση μέσω του Myjoyboost δεν παρέχει δυνατότητα μεταφόρτωσης (downloading) των Προγραμμάτων και απαγορεύει κάθε προσπάθεια αποθήκευσης, μαγνητοσκόπησης, μεταφόρτωσης ή/και δημιουργίας αντιγράφων των Μαθημάτων από οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης των Μαθημάτων και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης που σας έχει τυχόν χορηγηθεί.

Απαγορεύεται στους Χρήστες να εκμεταλλεύονται εμπορικά είτε για τον εαυτό τους, είτε μέσω πώλησης ή διάθεσης, ή ανάρτησης ή αναδημοσίευσης στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, τα Προγράμματα. Οι Χρήστες ευθύνονται για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τη συμπεριφορά τους που αντίκειται στις απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την οικεία νομοθεσία εν γένει.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον χρήστη. Συνίσταται στους χρήστες η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου και η χρήση των Υπηρεσιών, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο που να μην προσβάλει την Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του δράστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στο Myjoyboost, να διαγράψει τον λογαριασμό του και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

19. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιχείρηση σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και προσωπικών δεδομένων, ενεργούμε, δε, με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν τη δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον υποψήφιο Χρήστη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματά μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

20. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (Internet). Οι Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση στον Ιστότοπο, τη χρήση των Υπηρεσιών του, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο, την παρακολούθηση των Μαθημάτων και την επικοινωνία με την Επιχείρηση.

21. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Για τη χρήση της Πλατφόρμας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows, Apple MacOS κ.ο.κ.) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του Χρήστη να εισέλθει / περιηγηθεί / χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο μέσω του τερματικού εξοπλισμού του.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Χρήστη με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας / προβολής του Ιστοτόπου στις συσκευές του Χρήστη και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) σε αυτόν.

22. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

23. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, υποστήριξη για τις Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Χρηστών μετά τη σύναψη σύμβασης με την Επιχείρηση απευθυνθείτε στην υποστήριξη Χρηστών στο e-mail info@myjoyboost.com.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε άλλη απορία ή ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Myjoyboost, τις Υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητά τους και τους Όρους Συναλλαγών, μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@myjoyboost.com. Η Επιχείρηση παραμένει δίπλα σας ανά πάσα στιγμή έτοιμη να σας ακούσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα και παράπονα που τυχόν ανακύπτουν σχετικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας.

24. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ MYJOYBOOST

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες του Ιστοτόπου, είτε μεμονωμένα, είτε μαζικά, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του Ιστοτόπου, σχετικά με θέματα λογαριασμού Χρήστη (Εγγραφή, ενεργοποίηση, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Χρήστη, αλλαγές στους Όρους Χρήσης - Σύμβασης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στον Ιστότοπο (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

25. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιχείρηση στις συμβάσεις με τους Καταναλωτές (B2C) εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017).

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: 12/01/2020.

{{ alert_text }}